Gå till podcast
av Sahlgrenska akademin
Akademiliv

Slemmet som skyddar våra tarmar och luftvägar

Beskrivning

Gunnar C Hansson, professor i medicinsk kemi och cellbiologi, gör stora bidrag till forskningen om både tarmsjukdomen ulcerös kolit och lungsjukdomen cystisk fibros. Hans upptäckt av det supertunna och osynlig slemlager som skyddar våra tarmar från infektion och som håller våra luftvägar rena har ritat om läroböckerna i anatomi och öppnat ett helt forskningsfält. I våra tarmar finns lika många bakterier som vi har celler i kroppen. Tidigare var det den allmänna uppfattningen att människans immunsystem kunde skilja på de bakterier som är bra för oss och de som är dåliga, och att det var därför vi inte blev sjuka av bakterierna i tarmen. Försök gjorda vid Uppsala universitet pekade på att det finns ett mellanrum vid tarmens yta, och Gunnar C Hansson kunde visa att detta mellanrum är ett svårupptäckt men superviktigt slemlager, eller mucus som det också kallas. Hos människor är slemlagret ungefär en femtedels millimeter tjockt, och det skapas och underhålls systematiskt av celler i tjocktarmens yta. Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på akademiliv@gu.se · http://sahlgrenska.gu.se

Detaljer

Avsnitt

av Sahlgrenska akademin