Gå till podcast
av Sahlgrenska akademin
Akademiliv

Ständiga framsteg inom cancerforskningen

Beskrivning

Jonas Nilsson, professor i experimentell cancerkirurgi, är optimistisk inför framtiden när det gäller cancerforskningen: – Det går inte att vara annat när man tänker på den utveckling vi sett med immunterapi och målinriktad behandling, som vid första anblick verkar ha kommit kom från ingenstans. Men bakom utvecklingen finns många år av grundforskning, det måste man komma ihåg. Vi pratar om bland annat malignt melanom, en cancersjukdom som kan uppstå både på huden och i ögonen. Jonas förklarar vad immunterapi är och hur långt de moderna melanombehandlingarna egentligen har lett och om det genetiska spåret och nya kliniska prövningar som är på gång. Det blir raka svar på svåra frågor, om de cancersjukdomar som drabbar tusentals människor Sverige varje år. Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på akademiliv@gu.se · sahlgrenska.gu.se

Detaljer

Avsnitt

av Sahlgrenska akademin