Facebook Pixel
Ångestpodden

417. Koppling mellan cannabis och psykisk ohälsa?

Ångestpodden
Ångestpodden
Detta avsnitt görs i samarbete med STAD (Stockholm förebygger alkohol och drogproblem), en enhet vid Karolinska Institutet/Region Stockholm. I en intervjustudie har STAD undersökt unga vuxnas attityder till cannabis, som bland annat berör vilken information unga efterfrågar. Dagens samtal är en del av den informationen, och kommer också att följas av ett informationsmaterial som kommer att finnas tillgängligt lite längre fram i vår på stad.org

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Ångestpodden
Spelar inte