Facebook Pixel
Ångestpodden

420. Klansamhällen - Vi måste prata om hedersförtryck #6

Ångestpodden
Ångestpodden
Hedersrelaterat våld och förtryck. Att en familjs anseende är beroende av hur flickor och kvinnor i familjen beter sig.
I över 20 år har samhället talat om krafttag, om att synliggöra.
21 januari 2002 mördas Fadime Shaindal med flera skott av sin egen pappa. Vad har hänt sen dess?
Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är delar av hederskontexten. Företeelser som blir livslånga trauman.
Orkar vi se flickorna som behöver oss? Och vem står på deras sida?
I den här sjätte och sista delen av poddserien träffar vi journalisten och författaren Per Brinkemo. Per har studerat vad som händer när traditionella klanstrukturer krockar med samhällen av västerländsk modell. Hur hänger klanstruktur ihop med hedersvåld och hur kan vi förstå hedersnormer och dess uppkomst?
Är du själv utsatt kan du vända dig till GAPF, Kvinnors rätt, TRIS eller Polisen. Du kan också läsa mer på hedersfortryck.se
Ångestpodden
Spelar inte