Facebook Pixel
Beredsam

Krisberedskap och demokrati

Beskrivning

Vad har krisberedskap att göra med demokrati? Efter den femte krisberedskapsveckan diskuterar Pär Plüschke och Herman Geijer demokrati. Hur kan förberedelser bidra till demokratin? Varför är organisering viktigt och varför du bör organisera dig där du bor. Vi diskuterar ett samtal som MSB hade och hur vi kan stärka vår handlingskraft genom att vara mer förberedda.

Beredsam stöds av ABF

Musik av Häxhammaren

Kategorier