Facebook Pixel
Beredsam

Teser om Prepping

Beskrivning

I det 33:e avsnittet av Beredsam läser Herman Geijer upp texten Teser om Prepping skriven av honom och läkaren och filosofen Mani Shutzberg. Texten bör ses som en analys av samhället och hur preppingen har kommit att bli och behöver inte läsas bokstavligt. Texten publicerades först gången i Magasinet Ordfront sommaren 2020 och går att läsa här: https://ordfrontmagasin.se/teser-om-prepping/

Beredsam stöds av studieförbundet ABF.

Musik av Häxhammaren

Kategorier