Facebook Pixel
Bildningspodden

#136 Jaget

Beskrivning

”Jag” är ordet vi använder för att tala om oss själva. Men frågan om vad vi menar med det har sysselsatt filosofin i flera hundra år. Vad är det egentligen som är så komplext med själva idén om ett jag? Varför är vår kultur så jag-fixerad – i allt från sociala medier till självbiografisk skönlitteratur? Och vad kan renässanstänkare som Descartes och Montaigne lära oss om hur vi framställer oss själva på Instagram? Bildningspodden synar jaget i sömmarna och tecknar jagets idéhistoria.

Gäst i studion är Carin Franzén, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, tidigare Linköpings universitet. Hon är bland annat specialiserad på psykoanalytisk teori och tidigmodern litteratur, och är författare till boken När vi talar om oss själva. Nedslag i subjektivitetens historia från Montaigne till Norén (Ariel förlag).

Samtalsledare och producent: Magnus Bremmer.

Bildningspodden är en del av ANEKDOT – det digitala bildningsmagasinet, där Sveriges främsta humanioraforskare berättar, förklarar och fördjupar. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.

Kategorier