Facebook Pixel
Chefspodden

Chefspodden

Chefspodden

Om Chefspodden

Chefspodden tar upp aktuella chefs- och ledarskapsfrågor ur ett professionsperspektiv. I podden medverkar forskare, debattörer, chefer och specialister inom olika områden. Chefspodden produceras av Svensk Chefsförening, Akademikerförbundet SSRs chefsverksamhet. Programledare är Hanna Broberg, chefsstrateg.

Avsnitt

2023

2022

2021

2020

Spelar inte