Facebook Pixel
Coachkvist Podcast

Episod #9 svenska - Hur Din hjärna påverkas av tarmen och musklerna. LIVE

Beskrivning

Under denna föreläsning på nästan en timme så tar jag upp sambandet med hur vi mår psykiskt påverkat av våra omedvetna tankar, hur vår tarmbalans påverkar vår hjärna och hur musklerna också direkt påverkar vår hjärna. Dessutom en avslutning med vad epigenetik är och vad vi kan göra för att påverka våra geners uttryck.Enjoy!