Facebook PixelCyberförsvarspodden | Lyssna här | Podplay

Cyberförsvarspodden

Cyberförsvarspodden

Om podden Cyberförsvarspodden

Cyberförsvarspodden handlar om försvaret av Sverige mot utländska statsunderstödda cyberattacker. Den ges ut av FRA som är Sveriges signalunderrättelsetjänst och som dessutom har till uppgift att skydda viktiga samhällsfunktioner från avancerade angrepp med skadlig kod.

Kategorier

Om podden Cyberförsvarspodden

Cyberförsvarspodden handlar om försvaret av Sverige mot utländska statsunderstödda cyberattacker. Den ges ut av FRA som är Sveriges signalunderrättelsetjänst och som dessutom har till uppgift att skydda viktiga samhällsfunktioner från avancerade angrepp med skadlig kod.

Kategorier