Facebook Pixel
Det sista mysteriet

1. Väsen

Det sista mysteriet
Det sista mysteriet
En gång var skogarna fyllda av varelser. Det kunde vara älvor eller troll, det kunde vara irrbloss eller gastar, eller märkliga flygande föremål.Idag är vi färre som ser det som våra förfäder såg.Ändå har berättelserna inte försvunnit. Det är som att den andra världen fortfarande finns här, mitt ibland oss.
Det sista mysteriet
Spelar inte