Facebook Pixel
Det sista mysteriet

2. Det sköna och det fula

Det sista mysteriet
Det sista mysteriet
Du står framför solnedgången, kanske högt uppe på en höjd med en vindlande dalgång nedanför. Eller du står framför havet, det blåser hårt, nära storm, och vattnet slår upp över runda kala klippor. Det är vackert, men också något mer. Det finns något gåtfullt i det här vackra, något som handlar om kontraster, som att ljus och mörker måste finnas här för att upplevelsen ska bli stark på riktigt. Kanske handlar det också om att öppna sig, som att det fanns ett okänt sjunde sinne, något som går att hitta djupt inom sig.
Det sista mysteriet
Spelar inte