Facebook Pixel
Domedagen

Radiopredikanten och The Rapture - Avancerad bibelmatte

Domedagen
Domedagen
Harold Camping hade en lång karriär som predikant på radio och TV och flera gånger kommit fram till när Domedagen skulle ske. Datumen hade han räknat ut efter att ha studerat bibeln noggrant. Emelie går igenom Harolds resa från ingenjör till domedagsprofet.
Domedagen
Spelar inte