Facebook Pixel
Domedagen

Soltempelorden - Dödsresan till Sirius

Beskrivning

Domedagen återkommer till ett av sina favoritämnen. Domedagssekter! Efter ett möte mellan två herrar på 80-talet skapades ett hemligt sällskap inspirerat av tempelriddare, ockultism och new age. Efter att ha levt gott i flera år bestämmer de sig för att fly jorden och undslippa apokalysen. Så det kan gå!
För att förstå vad som hände har Oskar läst boken The Order of the Solar Temple: The Temple of Death av James R. Lewis