Facebook Pixel
Doulapodden

63: Hemfödsel- forskning och evidens

Beskrivning

Ett avsnitt om hemfödsel utifrån forskning och evidens med barnmorskan Liisa Svensson som är väl insatt i ämnet. Om att visa intresse för kvinnornas kunskap, titta på evidens och låta de födande bestämma var och hur de önskar föda.

Nu benar vi ut det här med hemfödsel utifrån forskning och evidens en gång för alla. För det finns otroligt mycket forskning gjord just på hemfödslar på flera håll världen över.

Sammanfattningsvis: det är lika säkert för förstföderskor att föda hemma som på sjukhus, och det är t.o.m säkrare för omföderskor att föda hemma än på sjukhus. Självklart gäller detta vissa grupper.

(Vid ca 24 min är det omföderskor i gruppen som Liisa pratar om, inte förstföderskor)

Länkar till forskning:

- Reitsma, A., Simioni, J., Brunton, G., Kaufman, K. & Hutton, E. (2020) Maternal outcomes and birth interventions among women who begin labour intending to give birth at home compared to women of low obstetrical risk who intend to give birth in hospital: A systematic review and meta-analyses. EClinicalMedicine, Vol.21. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100319

-Hutton, E., Reitsma, A., Simioni, J., Brunton, G., & Kaufman, K. (2019) Perinatal or neonatal mortality among women who intend at the onset of labour to give birth at home compared to women of low obstetrical risk who intend to give birth in hospital: A systematic review and meta-analyses. EClinicalMedicine, Vol.14. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2019.07.005

-Bolten, N., de Jonge, A., Zwagerman, E., Zwagerman, P., Klomp, T., Zwart J.J. & Geerts C.C. (2016) Effect of planned place of birth on obstetric interventions and maternal outcomes among low-risk women: a cohort study in the Netherlands. BMC Pregnancy Childbirth, 16(1). DOI: 10.1186/s12884-016-1130-6

-Nove, A., Berrington, A. & Matthews, Z. (2012) Comparing the odds of postpartum haemorrhage in planned home birth against planned hospital birth: results of an observational study of over 500,000 maternities in the UK. BMC Pregnancy Childbirth, 12(130). DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2393-12-130

Fler referenser hittar ni här: http://www.födahemma.se/forskning/

Och här även Svenska Barnmorskeförbundets Policydokument Hemförlossning (2020): https://www.barnmorskeforbundet.se/aktuellt/forbundet/policydokument-hemforlossning/

Kategorier