Facebook Pixel
Elämän ja kuoleman rajalla

Viimeiset keskustelut

Millaisia ovat viimeiset keskustelut? Ne, joihin ei ole valmista käsikirjaa, mutta jotka on kuoleman edessä käytävä ja vielä uskallettava käydä jo silloin, kun vielä on voimia. Mitä haluan ja tarvitsen? Mikä asia pitää saattaa loppuun? Millaisia ohjeita pitää jättää, että voi tuntea rauhaa siitä, että jäljelle jäävät pärjäävät. Huoli jäljelle jäävistä voi olla suurempi kuin huoli omasta kuolemasta.
Elämän ja kuoleman rajalla
Spelar inte