Gå till podcast
av Fysioterapeuterna
En podd i rörelse

En podd i rörelse - avsnitt 20

Beskrivning

I avsnitt 20 av Fysioterapeuternas podd ”En podd i rörelse” samtalar ordförande Stefan Jutterdal med Lise Lidbäck, ordförande i patientföreningen Neuro om God och nära vård-utredningen. Samtalet handlar om de goda förslag som finns i utredningen, till exempel att det i den individuella planen ska framgå vilka förebyggande och rehabiliterande insatser som behövs, men också om avsaknaden av förslag på att inrätta en MAR (Medicinsk ansvarig för rehabilitering) i alla kommuner. I avsnittet lyfts också vad vi kan lära oss av Covid-19 och den situation vi befinner oss i.

Detaljer

Avsnitt

av Fysioterapeuterna