Facebook Pixel
Forældre før tid

Afsnit 22 - Sundhedsplejen Roskilde

Beskrivning

I dette afsnit har jeg været på besøg hos Sundhedsplejen i Roskilde, hvor jeg har mødt og snakket med sundhedsplejerskerne Helle Dueholm og Grith Brask Olsen, som begge arbejder med de for tidligt fødte og deres forældre. Det særlige fokus på de præmature familier har været en del af Roskilde sundhedspleje i mange år, og det er en særlig indsats, fordi de har erfaret, at familierne har brug for en anden støtte, forståelse og andre tilbud end familier, der føder til tiden.
Jeg snakker med Grith og Helle om de forskellige tilbud, de har til familierne, hvorfor de besøger familierne allerede på neonatal, hvad de oplever, familierne kæmper med, og hvordan de ikke kun er opmærksomme på det præmature barn, men også forældrenes trivsel.
Jeg ville personligt ønske, at alle kommuner havde lignende tilbud til præmature børn og forældre efter udskrivelsen fra neonatal, men som Helle til sidst kommer ind på, vil det nok kræve, at vi præmature familier politisk anerkendes og betragtes som sårbare, også selvom vi er kommet hjem fra neonatal.

Musik:
”Barnesind” af Lise Dres

Se mere om podcasten på https://www.praematurefortaellinger.dk/index.php/om-praemature-fortaellinger/podcast/

Kategorier