Facebook Pixel
Frågar Åt En Kompis

275. Bröd!

Frågar Åt En Kompis
Frågar Åt En Kompis
Får man spara/återanvända plackers? Vad skulle ni ta med er på en öde ö? och vilken sida brer man t.ex polarbröd på?

Ha nu en Baila Chiki Chiki-vecka och ställ dina frågor på @thefragaratenkompisofficial på instagram
Frågar Åt En Kompis
Spelar inte