Facebook Pixel
Fronten

Tema Ukraina: Oleksij - Spaningssoldat vid fronten (Del 1 av 4)

Fronten
Fronten

Oleksij Kljutjnikov är en 42-årig ukrainare som deltog i striderna mot Ryssland efter invasionen 2022. Efter att ha sårats svårt av granatsplitter tjänstgör han nu vid ett transportkompani. Vi lyckades få en intervju med honom där han berättar om sina upplevelser från kriget. (Intervjun är på engelska)

De här avsnitten med Oleksej är en del av en längre serie med tema Ukraina där vi på olika sätt kommer att beröra kriget där.

Fronten
Spelar inte