Facebook Pixel
Gamla Sverige

3. "Sen går jag hem och tar på mig själv" - Gäst: Joseph Pollack

Gamla Sverige
Gamla Sverige

Poddaren och quizmästaren Joseph Pollack pratar om verken som satte spår under de formativa åren. En lista över 1990 års filmutbud på de svenska biograferna dras. Det blir snack om Harry Potter som litterär ingång och om en DV-kamera som användes i ytterst dunkla syften. Dessutom: pappors försök att tvångsmata barn med Monty Python samt den tvärusla serien om Villervalle som for med Greta Thunbergs farfar till Söderhavet.

Gamla Sverige
Spelar inte