Facebook Pixel
GF-podden

32. Strider tro och vetenskap mot varandra?

Beskrivning

I det här avsnittet talar Anton, Lennart och Richard om tro och vetenskap. Frågorna som diskuteras är bland annat: Vad är vetenskap och tro? Strider de mot varandra? Måste man välja ett av dem eller kan man vara både troende och vetenskapare?