Facebook Pixel
GF-podden

33. Kulturkristen, söndagskristen eller levande tro?

Beskrivning

Kulturkristen, söndagskristen eller levande kristen? Vad betyder allt detta? Gå in för att lyssna när Kevin och Jonas diskuterar om temat.