Facebook Pixel
GRÖNING & BLOMGREN UTANFÖR

Landsbygdens återindustrialisering – med Jan Jörnmark

Hur kan vi få landsbygden mer attraktiv för arbetskraft? Vilka är de största hindren för återindustrialisering i glesbygden?

Flera stora företag etablerar sig på mindre orter i Sverige delvis på grund av omvända försörjningskedjor, men det saknas arbetskraft. Hur ska vi få in arbetskraften? Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia och författare, sprider ljus över frågan och berättar om Sveriges utveckling inom bostadspolitiken, social dumpning, prisutvecklingen på lägenheterna i storstaden och konsekvenserna av den hittills förda politiken.Podden produceras av Svenska Epoch Times.

Ansvarig utgivare: Vasilios Zoupounidis

Vill du läsa mer av Lotta Gröning och Jan Blomgren?
För endast 1 krona får du nu tillgång till alla deras nya texter, varje vecka i Svenska Epoch Times.

Klicka här: https://www.epochtimes.se/erbjudande

GRÖNING & BLOMGREN UTANFÖR
Spelar inte