Facebook Pixel
Grøntpodden

#129 Lys på godt og vondt

Grøntpodden
Grøntpodden

Naturen – oss mennesker inkludert – trenger både lys og mørke. I dag skal vi snakke litt om belysningen som behøves nå fremover for å holde inneplantene på godt humør, men aller mest handler denne episoden om hva som skjer når det blir for mye lys utendørs, og hvordan vi kan lyssette hagen og omgivelsene uten å påvirke flora og fauna. Velkommen til Grøntpodden!

Grøntpodden
Spelar inte