Gå till podcast
av Convenience Stores Sweden
Hälsa för ohälsosamma

51. Mest makt över vården

Beskrivning

Anna Starbrink är regionråd i Stockholm och ansvarig för 2,3 miljoners svenskars sjukvård. David Eberhard möter henne i ett samtal om covid-19 hantering, försäkringslösningar, sjukvård utförd av privata företag och medborgarnas rätt att få välja vård. Anna Starbrink slår fast att Kry inte är dåliga utan snarare för bra, för sitt eget bästa.

Detaljer

Avsnitt

av Convenience Stores Sweden