Gå till podcast
av Convenience Stores Sweden
Hälsa för ohälsosamma

69. Hur undviker man cancer?

Beskrivning

Cancer är och har länge varit en sjukdom som de flesta är allra räddast för. En diagnos förknippad med död, lidande och ångest och idag har det blivit allt tydligare att cancer är kopplat till levnadsvanor.
David Eberhard träffar Birgitta Sacrédeus, ordförande i en grupp av regionpolitiker i EU som har som uppgift att ta fram en cancerstrategi, Hans Hägglund, professor och samordnare av de svenska regionernas arbete mot cancer och Ellen Brynskog, folkhälsovetare på Cancercentrum Väst.
De diskuterar kring den stora utmaningen att förmå människor att leva på ett sätt som minskar riskerna för cancer.

Detaljer

Avsnitt

av Convenience Stores Sweden