Facebook Pixel
Hantverkarpodden

3. Säkerhet - Hur viktigt?

Hantverkarpodden
Hantverkarpodden
Är regler till för att brytas? Kalle och Anders delar med sig av situationer där säkerheten tummats på.
Hantverkarpodden
Spelar inte