Facebook Pixel
Hantverkarpodden

5. Byggfusk - Ibland blir det fel

Hantverkarpodden
Hantverkarpodden
Känns väggarna snea? Det fuskas ibland och Kalle och Anders har stött på en del. Kanske till och med fuskat själva?
Hantverkarpodden
Spelar inte