Facebook Pixel
Har du inte läst den?

#9 Ulf Lundell - Jack

Har du inte läst den?
Har du inte läst den?

I nionde avsnittet har Hedvig och Lydia blivit oroväckande drabbade av Ulf Lundell. Är det ett uttryck för personlig mognad? Språkets glädje? Kreativitetens under? Eller något helt annat? Det handlar om kärlekslängtan och frihetssträvan, manlighet, berusning och missbruk, vådan av alltför vidlyftigt fantiserande om den man tror sig förälskad i och det här med att ha ”ett riktigt jobb". Dessutom lite tveksamma tips från Jack om hur man hanterar ångest.

Litteratur:

  • Ulf Lundell: Jack

Musik av Linus Lahti.

Har du inte läst den?
Spelar inte