Facebook Pixel
Hej Ekonomi

10. Tallriksmodellen

Beskrivning

Under en längre tid har det nu rapporterats om de svenska hushållens överskuldsättning. Flera aktörer såsom Kronofogden och Svensk Inkasso har varit ute med oroande siffror på svenskarnas skulder, där unga men även pensionärer lyfts fram som grupper vars skulder ökar. I detta avsnitt pratar Erik och Hanna om hur man ska tänka kring disponering av sina utgifter