Gå till podcast
av expatarid
Helige Demetrios Ortodoxa församling i Kristianstad

Undervisning om dagens läsningar 200418

Beskrivning

Vi förberedde oss inte och ställde inte upp oss i led för strid. Men Guds Son har iklätt Sig vår natur och trätt in i vår gemenskap. Vi tog aldrig upp kampen. Men Skaparen har låtit Sin kraft strömma över oss ofullgångna. Vi blev aldrig skadade eller ådrog oss sår. Men Han har i Sina lidanden och på Korset utgjutit Sitt blod för att åter ge oss livet. Ensam stred Han. Vi fick ta emot segerkronorna. Vi är köpta och betalningen är given. Kristus är sannerligen Uppstånden!

Detaljer

Avsnitt

av expatarid