Gå till podcast
av Hissapodden
Hissapodden

Bordeller och gatlöperskor

Beskrivning

Bordeller och gatlöperskor I slutet av 1800-talet var prostitutionen i Helsingfors utbredd och var 100:e invånare definierades som prostituerad. Trots att prostitution och utomäktenskapligt sex var förbjudet såg verkligheten ofta annorlunda ut. Nattetid förvandlades Norra Esplanden till en mötesplats mellan kunder och prostituerade, och i de närliggande bordellerna på Stora Robertsgatan ingicks ekonomiska överenskommelser bakom låsta dörrar. I takt med att kritiska röster mot prostitutionen höjdes blev tilltagen mot de prostituerade allt hårdare kring sekelskiftet. Hur kunde livet se ut för de prostituerade och hur behandlades de av myndigheterna? Hur påverkade de rådande beteendenormerna för kvinnor och män den allmänna synen på prostitution? Hur såg kvinnosaksrörelsen på prostitutionsfrågan? Allt det här och mer får du höra i avsnittet tillsammans med Veronica Aspelin och Anna Öhman. Avsnittet gästas av Henrika Tandefelt, universitetslektor i historia vid Helsingfors universitet.

Detaljer

Avsnitt

av Hissapodden