Facebook Pixel
Hissapodden

Kvinnorna på Själö – Med döden som enda utväg

Beskrivning

Åren 1689–1962 isolerades hundratals mentalvårdspatienter på Själö hospital i Nagu skärgård. Från slutet av 1800-talet blev ön hemvist för s.k. obotligt sjuka kvinnor, vars diagnoser kunde lyda bl.a. paranoia, schizofreni, idioti eller epilepsi.

Vilka var dessa individer, samhällets oönskade, som förvisades till Själö på livstid? På vilken grund fastställdes deras sjukdom och varför var just livmodern av stort intresse i diagnostiseringen?

I Hissapoddens tionde avsnitt behandlar Anna Öhman och Veronica Aspelin den finländska mentalvårdens historia, med fokus på Själö hospital. I avsnittet medverkar också författaren Johanna Holmström, som studerade öns kvinnoöden i samband med att hon skrev romanen Själarnas ö (2017). Lucas Dahlström fungerar som röstskådespelare.

Kategorier