Gå till podcast
av Hissapodden
Hissapodden

Medeltiden i Raseborgs slott

Beskrivning

Hissapodden beklagar att det har smugit in några tokigheter i avsnittet! Innan vi har hunnit åtgärda saken vill vi informera dig som lyssnar om följande fel: 1) Karl Knutsson Bonde hade varit kung två gånger när han bosatte sig på Raseborg hösten 1465, inte tre. 2) Kristina Abrahamsdotter, inte Abrahamsson, som används senare i avsnittet. 3) Sten Sture var kung Karls systerson, inte bror. Under medeltiden förändrades livet i Österland, dagens Finland, på så gott som alla plan. Efter att svenskarna skickat över såväl militär som Guds sändebud i form av präster, etablerade sig snart katolicismen som ny majoritetsreligion. I takt med att invandringen från väst stadigt ökade, spred sig även det svenska språket och den administrationen till Finland. För att underlätta förvaltningen upprättades ett antal borgar på territoriet i öst, bland dem Raseborgs slott i Snappertuna. Borgen skulle fungera som ortens administrativa centrum i närmare 200 år. Som mest huserade upp till 70 personer på borgen, bland dem den tidigare svenska kungen Karl Knutsson Bonde. Men varför byggdes borgen just i Raseborg och hur såg livet ut för den medeltida människan? Är det sant att man drack öl istället för vatten? Var medeltiden verkligen så mörk som medeltida filmer ger sken av? Allt det här och mer i Hissapoddens avsnitt “Medeltiden i Raseborgs slott” tillsammans med Veronica Aspelin och Anna Öhman. Avsnittet gästas av FM Martin Pettersson och scenartist Dan Idman, som fungerat som guide på Raseborgs slott under de senaste 20 åren.

Detaljer

Avsnitt

av Hissapodden