Facebook PixelÄventyrliga normander | Historia du borde fått lära dig | Podplay
Gå till podcast
av PodMe / Fredrik Timell
Historia du borde fått lära dig

Äventyrliga normander

Beskrivning

I det här avsnittet får vi följa normanderna Vilhelm Erövraren, Robert Guiscard och Bohemund på deras äventyr genom Europa.

Avsnittet produceras av Fredrik Timell

Fler avsnitt hittar du på https://podme.com/se/historia-du-borde-fatt-lara-dig

Detaljer

Avsnitt

av PodMe / Fredrik Timell