Facebook Pixel
Historiaa suomeksi

Historian läsnäolo, historian käyttö ja historiakuvan rakentuminen

Historiaa suomeksi
Historiaa suomeksi

Historiaa on läsnä kaikkialla ja kaikessa. Kaikella on oma tarinansa kerrottavana. Se, miten näitä tarinoita kerrotaan, liittyy historiallisen tiedon käyttöön ja erilaisten historiakäsitysten, historiakuvan rakentumiseen. Usein joku toinen päättää, miten sinä ymmärrät menneisyyttä.

Historiaa suomeksi
Spelar inte