Gå till podcast
av Exist.se - Kristina Bähr
Hjärnpodden - Kristina Bähr

#120 Skolkuratorsrollen - Hilda Johnsson

Beskrivning

Hilda Johnsson har arbetat som skolkurator och under den tiden utvecklat ett arbetssätt som kopplar den psykosociala insatsen till läroplanens kapitel 1 och 2 och arbetar närmare eleverna. I skolan är målet att arbeta mer främjande och förebyggande, alltså innan problem har uppstått, eller i alla fall avvärja de problem som uppstår för elever. Många gånger är det svårt för elevhälsans olika funktioner att hitta en arbetsform som fungerar. Hilda beskriver i sin bok ett sätt att komma bort ifrån det enskilda elevarbetet och istället nå många fler elever på skolan med verktyg och normskapande diskussioner.

I avsnittet lyfter vi de arbetsområden som Hilda identifierat som nycklar till att kunna prata om de frågor som många elever behöver stöd och hjälp med individuellt och istället lära eleverna att resonera i de frågorna tidigt.

Hildas bok heter Kurator 2.0 och släpptes i maj 2020.

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du som vanligt kristina@exist.se

Detaljer

Avsnitt

av Exist.se - Kristina Bähr