Gå till podcast
av Exist.se - Kristina Bähr
Hjärnpodden - Kristina Bähr

#121 Pandemi, ovisshet och välmående.

Beskrivning

Det här avsnittet gästas av Katarina Graffman och Mikael Kurkiala. Samtalet handlar om att vara människa i vår samtid och hur vi påverkas av konsumtion och ovissheten i pandemins spår.

Vad händer när vi lever i en illusion av att det går att uppnå ett perfekt liv, samtidigt som marknadsföringen inte alls vill att vi ska uppleva vårt liv som perfekt?

Hur kan vi förhålla oss i pandemins spår när det som tidigare uppfyllt livet i form av semestrar och konsumtion av prylar ställs åt sidan för andra värden?

Hur kan den moderna människan förhålla sig till ovisshet och hur kan vi se på välmående i en orolig tid? Detta och mycket mer tar vi upp i avsnittet.

Katarina Graffman är doktor i kulturantropologi och Mikael Kurkiala är docent i kulturantropologi i Uppsala universitet.

Katarina Graffman har skrivit böckerna "Vi är vad vi köper" tillsammans med Jacob Östberg och "På spaning efter den tid som kommer. Bubblor, skam och andra fenomen" även den med Jacob tillsammans med Emma Lindblad.

Mikael Kurkiala har skrivit boken "När själen går i exil. Modernitet, teknologi och det heliga".

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du kristina@exist.se

- precis som vanligt.

Detaljer

Avsnitt

av Exist.se - Kristina Bähr