Facebook Pixel
Idéer som förändrar världen

Hjärnan – med Edvard Moser

Idéer som förändrar världen
Idéer som förändrar världen

Verkligheten skapas i hjärnan. Våra sinnen tar in signaler från omvärlden, som blir till upplevelser i ett nätverk av nervceller. Hur hjärnan ser ut påverkar hur vi tänker – men hur vi tänker påverkar också hjärnan. När vi lär oss något nytt dras nya kopplingar upp, kopplingar som blir starkare ju mer vi använder dem. Nobelpristagaren Edvard Moser berättar om hur hjärnan hänger ihop med omvärlden – och om varför det är tråkigt att ha tråkigt och kul att ha kul..


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Idéer som förändrar världen
Spelar inte