Facebook Pixel
Idéer som förändrar världen

Livet som verktyg - med Frances Arnold

Idéer som förändrar världen
Idéer som förändrar världen

Förändring är svårt. Särskilt om det man vill förändra är komplexa molekyler. Men det finns en process i naturen som förändrar komplexa molekyler hela tiden – evolutionen. Nobelpristagaren Frances Arnold berättar här om hur man kan använda det naturliga urvalet som ett verktyg för att skapa nya ämnen - och om hur nyckeln till både lyckad evolution och lyckad forskning är mångfald.  





.



Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Idéer som förändrar världen
Spelar inte