Facebook Pixel
Idéer som förändrar världen

Massutdöenden – med Vivi Vajda

Idéer som förändrar världen
Idéer som förändrar världen

Livet på jorden är hotat – och inte för första gången. På grund av människan försvinner djur och växter i en oroande takt, liknande de tidigare fem stora massutdöenden då mer än 90 procent av allt liv på jorden försvann. Vad beror utdöenden på? Och vilka konsekvenser får de? Och kan vi stoppa det som pågår nu? Vivi Vajda från Naturhistoriska riksmuseet berättar om livet – och döden – på jorden. 
.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Idéer som förändrar världen
Spelar inte