Facebook Pixel
Idéer som förändrar världen

Vem kan man lita på? – med Emma Frans

Nobelpristagare är experter, men inte på allt. Ändå får de frågor om allt från meningen med livet till dagspolitiska konflikter. Utifrån sin nya bok ”Expertparadoxen” berättar Emma Frans om äkta och falska experter – vilka man kan lita på och hur man skiljer dem åt. 
.Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Idéer som förändrar världen
Spelar inte