Facebook Pixel
Ilona Rauhala

Intuitio ja luovuus / Asta Raami

Ilona Rauhala
Ilona Rauhala

Oletko saanut joskus vahvan tunteen tai ajatuksen, jota ei kuitenkaan vielä voi rationaalisesti selittää? Jokin ohjaa sinua johonkin suuntaan tai päätöksentekoon. Tälläinen vaistonvarainen, osittain selittämätön ajatus tunnetaan yleisesti intuitiona. Intuitio on ennen kaikkea kykyä tehdä tarkkoja havaintoja ja toimia vaiston ohjaamana. Se on myös yhteyttä omiin havaintoihin. Intuitio on kiehtova ilmiö, jonka syntymistä on vaikea kuvailla ja määrittää. Se avaa oven luovuudelle ja syvemmälle näkökyvylle. Keskustelen intuition ja luovuuden yhteydestä ja intuitiosta ilmiönä tohtori, intuition tutkija ja tietokirjailija Asta Raamin kanssa.

Asta Raamin uusin kirja Intuitio3 (Otava, 2020) avaa miten ja miksi intuition hyödyntämistä voi harjoitella.

Ilona Rauhala
Spelar inte