Facebook Pixel
Inte utan min mamma

Anne-Lie Rydé – ”jag blev förälder till min förälder”

Inte utan min mamma
Inte utan min mamma
Artisten Anne-Lie Rydé berättar om upptäckten när hon insåg att pappan började visa små tecken att allt inte stämde, demensen var ett faktum och hon tog på sig uppgiften att ta hand om honom. Hon delar med sig om sin relationen till sin pappa som under uppväxten var komplicerad, men hur försoningen gjorde det enklare att också vara ett nära stöd på ålderns höst.
Inte utan min mamma
Spelar inte