Facebook Pixel
Jag är Svensk

11. Det här med familjen

Jag är Svensk
Jag är Svensk
Veckans gäst är Aron Flam och fokus är på familjen! Hur fungerar svenska, ukrainska, eritreanska och judiska familjeförhållanden och vilken kultur för den vidare? Vilken plats tar familjen i samhället och våra liv i stort och hur hanterar man konflikter inom familjerna?
Jag är Svensk
Spelar inte