Facebook Pixel
Jag är Svensk

3. Passa in i samhället

Jag är Svensk
Jag är Svensk
Chrystelle Eriksberger gästar och pratar om att passa in i det samhälle man lever i. Hur känner vi? Passar vi alltid in och finns det ett krav av att man ska passa in? Vad är nyckeln för att känna sig inkluderad och är Sverige ett svårt land att passa in i?
Jag är Svensk
Spelar inte