Facebook Pixel
Jag är Svensk

5. Ljuv musik

Jag är Svensk
Jag är Svensk
Douglas León, mer känd som Dogge Doggelito, gästar och pratar musik! Är musik ett universiellt språk som binder oss alla samman, vad betydde Hip Hop för Dogge som ung och på vilket sätt öppnade musiken upp för att alla oavsett bakgrund kan lyckas i Sverige?
Jag är Svensk
Spelar inte