Gå till podcast
av Jämställdhetspodden
Jämställdhetspodden

5. Löneskillnader mellan akademiker

Beskrivning

I det här avsnittet berättar Maria Skalin, projektledare på fackförbundet JUSEK, om löneskillnader mellan akademiker, om vad dessa skillnader kan bero och om hur föräldraförsäkringen är ett verktyg som kan användas för att uppnå förändring. Löneskillnader förklaras ofta genom att män har en viss typ av yrken och kvinnor en annan, med sinsemellan olika lönestrukturer. En analys av Juseks lönestatistik visar emellertid att löneskillnaderna mellan kvinnor och män är lika stora bland akademiker som i Sverige i stort och att de existerar bland alla sektorer och befattningar. Källorna som legat till grund för avsnittet hittar ni på vår hemsida www.jamstalldhetspodden.se.

Detaljer

Avsnitt

av Jämställdhetspodden