Facebook Pixel7. Intersektionalitet och våld | Jämställdhetspodden | Podplay
Gå till podcast
av Jämställdhetspodden
Jämställdhetspodden

7. Intersektionalitet och våld

Beskrivning

I det här avsnittet av Jämställdhetspodden förklarar Emilia Åkesson, utbildare vid Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK), vad intersektionalitet är och hur intersektionalitet som analys kan användas för att synliggöra olika typer diskriminering och våld mot kvinnor. Emilia Åkesson belyser normer, situationer och ger oss exempel på när dessa begränsar samhällets syn på våld, särskilt det för omvärlden dolda våld som kan pågå i en nära relation. Källorna som legat till grund för avsnittet hittar ni på vår hemsida www.jamstalldhetspodden.se.

Detaljer

Avsnitt

av Jämställdhetspodden